Årsmöte 2023

Digitalt årsmöte i SHDSF hålls i Teams. Tid: kl. 19.00 onsdagen 22/3 2023.

Digitalt årsmöte i SHDSF hålls i Teams. Tid: kl. 19.00 onsdagen 22/3 2023. Anmälan senast 17/3 till styrelsen@shdsf.nu. Påskriven skannad fullmakt ska bifogas anmälan. Ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda allra senast 7/3 på styrelsen@shdsf.nu. Bifogat finns inbjudan, fullmakt, årsmöteshandlingar mm.

Inbjudan 
Fullmakt
Föredragningslista
Proposition
Distriktsstyrelsens förslag för 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Balansräkning 2022
Resultaträkning 2022
Budget 2023
Revisionsberättelse för 2022

Benny Johansson 23-02-26