GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. 

Med anledning av detta har vi tagit fram en Integritetspolicy som beskriver hur vi arbetar med era personuppgifter. Vidare hittar du här även dokument för att begära registerutdrag.

 

Integritetspolicy (Uppdaterad 2018-05-22)
Begäran av registerutdrag

Skapad av: Benny Johansson 22-12-01