Tävling

Distriktets föreningar uppmanas att anordna danstävlingar i Danssportförbundets alla discipliner.

Distriktet hoppas att föreningarna hörsammar denna önskan.

Nytt tävlingsreglemente gäller från 2023-09-01, läs förbundets presentation här.

Läs sammanfattningen av det nya tävlingsreglementet här.

Skapad av: Benny Johansson 22-09-06