Nedan följer distriktsstyrelsens sammansättning:

Skapad av: Benny Johansson 22-09-06
Lillie-Ann Lindström Ordförande och sekreterare
Ulrika Wendel Kassör
Benny Johansson Redaktör hemsida, idrottOnline, nyhetsbrev
Anette Johansson Ledamot
Anders Tell Ledamot
Mattias Gregorius Suppleant
Josefin Risberg Suppleant