Ny styrelsemedlem i distriktet

Vid årsmötet 2023-03-22 invaldes Josefin Risberg som ny suppleant på 1 år i distriktets styrelse. I övrigt omvaldes Lillie-Ann Lindström som ordförande för 1 år. Benny Johansson och Ulrika Wendel omvaldes på 2 år. Anders Tell valdes som ledamot i ett fyllnadsval på 1 år. Mattias Gregorius omvaldes som suppleant på 1 år. Josefin Blomqvist omvaldes som revisor på 1 år, som suppleant valdes Marie Lundberg Skog.

Ingen valberedning kunde väljas.

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att företräda vid DSF:s förbundsmöte och representera vid Skånes resp Hallands idrottsförbunds årsmöten och övriga möten där SHDSF har rösträtt.

Benny Johansson 23-03-26