Ordförande- och tävlingsansvarigträff 3/2023

SHDSF bjuder in till en digital träff via Teams, för ordförande (eller någon i styrelsen) och tävlingsansvariga, måndagen 21/8 2023 kl. 19.00-21.00.

Benny Johansson 23-05-20