Ordförande- och tävlingsansvarigträff

SHDSF håller en träff 10/1-2023 med distriktets ordförande- och tävlingsansvariga. Träffen ska behandla frågor som DM 2023 och årets övriga tävlingar.

Benny Johansson 23-01-10