Föreningsrapport 2023

Det är viktigt att lämna in föreningens föreningsrapport i IdrottOnline senast 31/12-2023. Det är ett åliggande för föreningarna enligt förbundets stadgar.

För att föreningarna ska ha rösträtt vid förbundsmötet 20:e april 2024 behöver föreningarna ha gjort sina stadgeenliga plikter enligt Svenska Danssportförbundets stadgar 7 Kap Föreningarna, 5 § Åligganden, punkt

2. senast 31/1 varje år ha betalt medlemsavgift och reglerat samtliga otvistiga skulder gentemot DSF per 31/12 föregående år,

3. senast 31/12 föregående år ha rapporterat medlemsstatistik i enlighet med DSF:s anvisningar.

Föreningsrapport - Instruktionsfilm

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KH8kOFJcv7k 

Föreningsrapport - skriftlig manual

https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/101000474905-skapa-och-skicka-in-arsrapport

Benny Johansson 23-12-14