Ordförande- och tävlingsansvarigträff 2/2023

SHDSF bjuder in till en digital träff via Teams, för ordförande (eller någon i styrelsen) och tävlingsansvariga, måndagen 17/4 2023 kl. 19.00-21.00.

Läs mer här...

Benny Johansson 23-04-03