Ordförande- och tävlingsansvarigträff 8/11-2023

Distriktsstyrelsen kallar till möte för ordförande och tävlingsansvarig inför 2024 angående tävlingar och andra samarrangemang.

Träffen sker via Teams. Meddela ert deltagande och e-postadress senast 7/11 till styrelsen@shdsf.nu. Se agenda i inbjudan här...

Benny Johansson 23-10-28