DM SHDSF 2023

Distriktsstyrelsen vill tacka HDF och ÖDF för ett väl genomfört arrangemang. Distriktsmästerskapet för Skåne-Halland ägde rum i Stadions Sporthall i Malmö 21/10. 

Samtidigt genomfördes även en ITT-tävling och en N-tävling samt final i Distriktscupen.

Benny Johansson 23-10-28