Inbjudan till årsmöte 2024

SHDSF bjuder in till årsmöte onsdagen den 28:e februari 2024 kl. 19.00 hos Dansklubben Gåsasteget, Kalkstensvägen 6, Lund. 

Anmälan till årsmötet via mail styrelsen@shdsf.nu behöver vara oss tillhanda senast 19 februari. Glöm inte fullmakten, som ska vara underskriven och antingen bifogad anmälan eller medtages till mötet.

Ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 februari på styrelsen@shdsf.nu.

Bifogat finns inbjudan, fullmakt, årsmöteshandlingar mm.

Inbjudan
Fullmakt
Föredragningslista
Proposition
Styrelsens valförslag
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Balansräkning 2023
Resultaträkning 2023
Budget 2024
Revisionsberättelse för 2023

Benny Johansson 24-01-07