Ungdomsstöd

SHDSF har beslutat att från årsskiftet 2019 göra en riktad satsning mot ungdomsverksamheten.

Vi inför därför ett ungdomsstöd som anslutna föreningar som fullgjort sina skyldigheter kan söka. Planerar Ni att göra en ungdomssatsning? Det kan röra sig om läger, utbildningar eller andra aktiviteter så har Ni nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd från distriktet.

SHDSF har beslutat att från årsskiftet 2019 göra en riktad satsning mot ungdomsverksamheten.

Vi inför därför ett ungdomsstöd som anslutna föreningar som fullgjort sina skyldigheter kan söka. Planerar Ni att göra en ungdomssatsning? Det kan röra sig om läger, utbildningar eller andra aktiviteter så har Ni nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd från distriktet.

SHDSF har möjlighet att ersätta upp till 50% av de faktiska kostnaderna, dock max 5000:-/förening och år.
Max 3 ansökningar /kalenderår kan beviljas.

I ansökan vill vi ha uppgifter om aktiviteten som planeras där Ni presenterar syfte, plan för genomförande samt budget. Vi förbehåller oss rätten att prioritera aktiviter mellan föreningarna.

Efter genomförd aktivitet förväntas det att föreningen redovisar vilken aktivitet som genomförts, kvitton på kostnader och deltagarlista

Ansökan skickas till styrelsen@shdsf.nu

2018-11-13

Styrelsen SHDSF

Skapad av: Benny Johansson 22-12-01